Bescherm het milieu

Recycling van batterijen volgens de wet 

Gebruikte batterijen horen niet in de vuilnisbak. Volgens de Belgische Richtlijn 2006/66/EG, van 6 september 2006, inzake het negatieve effect van afgedankte batterijen en accu's op het milieu, zijn alle burgers verplicht om batterijen uitsluitend in te leveren in winkels of inzamelpunten die speciaal bedoeld zijn om batterijen te recycleren. Kleinhandelaars en fabrikanten zijn verplicht om deze batterijen te verzamelen en te recycleren of op de juiste manier weg te gooien, in overeenstemming met de wet inzake gevaarlijk afval. Lees hier de Belgische Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen, inzamelpunten en milieubeheer.

Fabrikanten zijn verplicht om dat type batterij aan te duiden met het volgende symbool: 

Recycling van elektrische apparaten en toestellenDit symbool wijst erop dat alle elektr(on)ische apparatuur met dit symbool, eenmaal de levensduur beëindigd is, verzameld moet worden om het recyclingcircuit te betreden en niet in niet-goedgekeurde afvalcontainers mag terechtkomen. De fabrikanten moeten de batterijen inzamelen via de inzamelpunten en de batterijen verwijderen.

Op welke producten vinden we dit symbool weer?

Grote en kleine huishoudapparaten, batterijen, accu's, elektronische toestellen, computerapparatuur, elektr(on)isch apparatuur, speeltjes, bewakingsinstrumenten, medisch apparatuur, etc. kunnen gratis gerecycleerd worden in speciale inzamelpunten. 

Waar recycleren we de batterijen van snoerloos apparatuur?
In Nederland en België bestaan er inlever- en inzamelpunten om elke soort batterij en elektr(on)isch apparatuur in te leveren. 


Verantwoordelijke instantie Tools4pro

U kunt ons contacteren voor de inzameling van de batterijen via de volgende contactgegevens:

PRO TEAM ONLINE SAU
Ctra. de Matadepera 74
08226 Terrassa
Spanje

Tel.: +31 208 080 881
E-Mail: info@tools4pro.com

De wereld heeft iedereen nodig om te recyclen.

tools4pro batteries