Meer informatie over het privacybleid en het gebruik van Cookies 

PRIVACYBELEID EN PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING

PRO TEAM ONLINE S.A.U. (hierna "PTO" genoemd), zorgt voor de beveiliging en bescherming van de persoonlijke gegevens die door zijn klanten (klant, gebruiker) worden verstrekt. We zijn daarom toegewijd om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen te respecteren.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeert PTO de gebruikers dat alle gegevens die worden verstrekt op de website tools4pro.com (hierna te noemen de "Website") zal worden opgenomen in een bestand beheerd door PRO TEAM ONLINE, S.A.U.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

PRO TEAM ONLINE SAU
Maatschappelijke zetel: Carreterra Matadepera 74, 08223, Terrassa, Barcelona, Spanje
Telefoon: (+31)020 808 0881
E-mailadres: info@tools4pro.com 

TOESTEMMING 

Door dit privacybeleid te accepteren, geeft de Gebruiker PTO uitdrukkelijk zijn toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken en te beheren, die op vrijwillige basis via de Website worden verstrekt.

Tenzij anders aangegeven, is het noodzakelijk om alle vereiste gegevens in de formulieren van de Website in te vullen. Als de gebruiker niet de nodige gegevens verstrekt, kan PTO, afhankelijk van het geval, niet doorgaan met de bestelling en deze annuleren.

Het proces van de persoonlijke gegevens van de klant is nodig om het verkoopcontract met PTO op te stellen (voor het uitvoeren van de bestelling).

Het is ten strengste verboden voor de Gebruiker om informatie aan PTO van een derde partij te verstrekken zonder zijn toestemming. De houder van de klantenaccount is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en het verzamelen van de toestemming van de personen op wie de verstrekte gegevens betrekking hebben.

DUUR VAN BEWARING EN BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Zonder enige aanbeveling of specifiek verzoek van de klant/gebruiker, worden de gegevens 50 jaar bewaard..

VERZAMELDE DATA

De door de klant verstrekte gegevens betreffen:

 • Zijn e-mailadres om informatie te verkrijgen met betrekking tot het beheer van zijn bestelling
 • Zijn postadres met alle informatie die nodig is voor de levering en facturatie van zijn bestelling
 • De geschiedenis van zijn bestellingen en winkelwagentjes voor het goede commerciële beheer van de klant
 • De verbindingsgeschiedenis naar zijn klantenaccount als informatie en voor het goede beheer van toekomstige bestellingen en verzoeken van de klant
 • De oorsprong van de verbinding gebruikt voor statistische doeleinden

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens van de gebruiker (hierna de "Gebruiker" of "Gebruikers", indien van toepassing) zijn:

 1. Administratieve, boekhoudkundige en fiscale procedures uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor de verwerking van verzoeken of bestellingen
 2. De betaling, voorbereiding en levering beheren van de uitgevoerde bestellingen
 3. De gebruiker informeren over zijn bestelling en informatie meedelen over zijn of haar bestellingen of producten (inclusief promotieaanbiedingen van PTO met betrekking tot de gekochte producten)
In het derde geval zijn de doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens:
  • A. Regelmatig de Gebruiker informeren over nieuwigheden, producten en diensten die door PTO verhandeld worden via geschreven of elektronische middelen
  • B. Een elektronische nieuwsbrief verzenden, die informatie bevat over de producten en diensten die door PTO of zijn werknemers worden aangeboden.

TOEGANG TOT EN VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN 

Als onderdeel van het beheer van de bestelling, kan PTO niet-gevoelige persoonlijke gegevens verzenden naar zijn werknemers en onderaannemers als volgt.

In geen geval zullen de gegevens door derden worden gebruikt voor een ander gebruik dan het beheer van de bestellingen die de klant heeft gedaan bij PTO.

Deze onderaannemers en partners hebben mogelijk beperkte toegang tot sommige persoonlijke gegevens in het strikte kader van de uitvoering van hun diensten. Ze hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken en te beschermen in overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonlijke gegevens.

Daarom verbinden wij ons ertoe na te gaan of al onze onderaannemers en partners nauwgezet voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG).

In dit kader eisen we dat al onze onderaannemers en partners ons voldoende garanties bieden dat de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens zijn genomen.

Toepassing

Afdeling/ Onderaannemer

Naam van het bedrijf

Toegang tot gegevens 

Doeleinde

Intern

Klantendienst 

PTO

TOTAAL

Beheer van de bestelling en klantendienst

Intern

Management en Marketingafdeling

PTO

TOTAAL

Analytische doeleindes

Regelmatig de Gebruiker informeren over nieuwigheden, producten en diensten die door PTO verhandeld worden via geschreven of elektronische middelen.

Een elektronische nieuwsbrief verzenden, die informatie bevat over de producten en diensten die door PTO of zijn werknemers worden aangeboden.  

Extern

Magazijn

CORTADA LOGISTICS SA

Details van de bestelling

Adressen en telefoonnummers

Voorbereiden en verzenden van de bestelling

Extern

Transport

UNITED PARCEL SUPPLY 
TNT Express Worldwide (Spain) S.L.
DACHSER SPAIN AIR & SEA LOGISTICS, S.A.U

Leveradressen

Levering van de bestelling

Extern

Fabrikant

GERMANS BOADA S.A. 

Details van de bestelling

Adressen en telefoonnummers  

Niet-automatisch- enkel in geval van directe levering door de fabrikant

Extern

Boekhouding

Gestioset Assessors Sl 

Facturatiegegevens (Bedrag, BTW, Factuur- en leveradres)

Administratieve, boekhoudkundige en fiscale procedures die nodig zijn voor het verwerken van bestellingen

Extern

Verzameling van klantenmeningen

SAS NET REVIEWS 

Naam, achternaam, e-mailadres, datum en gegevens van de bestelling (gekochte producten en geselecteerd transport)

Een evaluatievoorstel verzenden voor de online winkel Tools4pro.com en de gekochte producten

Extern

Platform om berichten per e-mail te verzendenSendinBlue SAS Naam, achternaam, e-mailadres 

Regelmatig de Gebruiker informeren over nieuwigheden, producten en diensten die door PTO verhandeld worden via geschreven of elektronische middelen

Een elektronische nieuwsbrief verzenden, die informatie bevat over de producten en diensten die door PTO of zijn werknemers worden aangeboden

Extern

KoeriersdienstGoogle Inc.Naam, achternaam, e-mailadresInformeren  over de status van de bestelling en beheren van klantverzoeken 

De gegevens worden opgeslagen, maar worden niet verwerkt door deze derde partij

Extern

GegevensopslagOVH HISPANO SL TOTAALGegevensopslag

De gegevens worden opgeslagen, maar worden niet verwerkt door deze derde partij 

Extern

GegevensopslagDropbox International Unlimited CompanyTOTAALGegevensopslag

De gegevens worden opgeslagen, maar worden niet verwerkt door deze derde partij

CORRIGEER OF VERWIJDER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Gebruiker kan op elk moment gebruik maken van zijn recht op toegang, correctie, annulering of verzet van de gegevens die zijn opgeslagen in de database van PTO, evenals de toestemming opnieuw overwegen die hij heeft gegeven met betrekking tot de verzonden commerciële elektronische communicatie.

Daarvoor kan de Gebruiker:

 • - Schrijven naar info@tools4pro.com met vermelding van zijn verzoek (rectificatie of verwijdering van zijn gegevens, annulering van zijn toestemming om aanbiedingen te ontvangen ...) zonder zijn aanvraag te hoeven rechtvaardigen.
 • - Verbinding maken met zijn klantenaccount om zijn gegevens te corrigeren of te verwijderen :
   • 1. De informatie over de accounthouder in de sectie "MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS" bekijken en wijzigen (Aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum).
   • 2. De geregistreerde adressen voor facturering en levering van de bestelling in het gedeelte "MIJN ADRESSEN" bekijken en wijzigen (Naam, voornaam, bedrijfsnaam, volledig postadres, vast en mobiel nummer).
   • 3. Verwijdering van zijn persoonlijke gegevens aanvragen door gebruik te maken van de optie "VERZOEK VERWIJDERING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS" en de instructies op het scherm te volgen.

Als de Gebruiker enige andere twijfel heeft over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan, kan hij contact opnemen met info@tools4pro.com

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

PTO informeert zijn gebruikers dat technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van hun persoonlijke gegevens te waarborgen en om hun wijziging, verlies, behandeling en / of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, rekening houdend met de technologische staat en ook met de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan het wordt blootgesteld, hetzij door menselijke actie of door fysieke of natuurlijke middelen. En dit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens en de uitvoeringsverordeningen daarvan en de Europese verordening gegevensbescherming.

Krachtens artikel 33 van de GVA verbindt PTO zich ertoe de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis te stellen van elke inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE VAN PRO TEAM ONLINE SAU

De website van PRO TEAM ONLINE maakt gebruik van cookies en/of andere bestanden met vergelijkbare functionaliteit (hierna de "Cookies" genaamd) om uw gebruikerservaring te verbeteren en u reclame te laten zien die is aangepast aan uw surfgewoonten. Dit beleid kan worden bijgewerkt, dus we vragen u om deze regelmatig te bekijken.

Wat zijn cookies?

Het zijn kleine gegevensbestanden die de internetserver naar het apparaat verzendt waarmee u verbinding maakt met onze websites en die het archiveren. Ze zijn alleen gekoppeld aan uw browser en leveren geen persoonlijke gegevens op. Cookies kunnen uw apparaat niet beschadigen en zijn ook erg handig, omdat ze ons helpen bij het identificeren en oplossen van fouten.

Tijdens het browsen op deze website worden sessie-cookies en permanente cookies gebruikt, die op hun beurt onze eigen en/of cookies van derden kunnen zijn.

Sessiecookies zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt. Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen interessant is om te houden voor de levering van de door de gebruiker gevraagde dienst in één enkele sessie. Dat wil zeggen, ze zijn tijdelijk en verdwijnen wanneer de sessie eindigt.

Permanente cookies zijn een soort cookies waarvan de gegevens worden opgeslagen in de terminal en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, dat kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

De eigen cookies zijn cookies die worden gemaakt of beheerd door de persoon die verantwoordelijk is voor de website (PRO TEAM ONLINE).

Cookies van derden zijn cookies die worden beheerd door dienstverleners van technische diensten, analyses, sociale netwerken, personalisatie en advertenties (inclusief gedragsadvertenties) buiten PRO TEAM ONLINE SAU.

Welke soorten cookies gebruiken we bij PRO TEAM ONLINE?

EIGEN COOKIES

Voor technische doeleinden:

Laatste verbinding van de gebruiker om door de websites van de bank te navigeren en hun verschillende opties of diensten te gebruiken. Ze zullen nooit worden gebruikt om informatie te verzamelen om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien.

Een gebruikers-ID per sessie, de datum en tijd van de laatste verbinding van de gebruiker en de noodzakelijke parameters om te navigeren tussen het web van bedrijven en dat van individuen.

Voor analytische doeleinden:

Ze dienen om de surfgewoonten van de gebruikers te analyseren, met als doel de functionaliteiten en het technische en operationele onderhoud van de websites van de bank te optimaliseren en de best mogelijke service te garanderen. Ze zullen nooit worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, noch om de voorkeuren van de gebruiker na de sessie te onthouden.

Technologisch profiel van het apparaat, herkomst van de toegang tot internet, browse-activiteit en gebruikte zoektermen.

Voor gedragsadvertenties:

Dit zijn deze die het mogelijk maken om informatie over het gedrag van de gebruikers op te slaan door de voortdurende observatie van hun surfgedrag, wat de ontwikkeling van een specifiek gebruikersprofiel mogelijk maakt. Op deze manier worden ze gebruikt om advertentiecampagnes aan te passen die passen bij de voorkeuren van de gebruiker.

COOKIES VAN DERDEN

Technieken

Het zijn diegene die de gebruiker toestaat om door de website te navigeren en verschillende opties of diensten die er in bestaan te gebruiken, bijvoorbeeld, de inhoud van video's of geluid bewaren om te verspreiden inhouden via sociale netwerken delen.

Facebook – Twitter – Google + - Pinterest

Analyse

Het zijn deze die het bewaken en analyseren van het gedrag van de gebruikers van de webpagina mogelijk maken, voor het uitwerken van navigatieprofielen, om verbeteringen te introduceren op basis van de analyse van de gebruiksgegevens die op het web zijn gemaakt. Onder andere een gebruikers-ID per sessie en de datum van de eerste verbinding met het web en de vorige keer dat hij het web betrad.

Google Analytics

Personalisatie

Onder andere gegevens, de taal waarin het web is geopend en de toepassing is geladen en, bij het afspelen van een video, de volumeoptie of de door de gebruiker geselecteerde resolutie.

Ze stellen ons in staat om enkele kenmerken van de algemene gebruikersopties op de webpagina te specificeren of aan te passen. Specifiek de voorkeurstaal van de gebruiker, het type browser waardoor deze wordt gebruikt of de volume-opties in de door de gebruiker gewenste video's.

Youtube – Google

Reclame

Het zijn deze die het beheer mogelijk maken van de advertentieruimten die zijn opgenomen in de website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarin de advertenties worden weergegeven. Op deze manier helpen ze de blootstelling van gebruikers aan advertenties te verbeteren en te beheren, waardoor advertenties die de gebruiker al heeft gezien, niet worden weergegeven.

Google Adsense, Google AdWords Conversion Tracking en Google Remarketing

Gedragsreclame

Dit zijn degenen die het mogelijk maken om informatie over het gedrag van de gebruikers op te slaan door de voortdurende observatie van hun surfgedrag, wat het mogelijk maakt om een specifiek profiel van de gebruiker te ontwikkelen. Op deze manier worden ze gebruikt om advertentiecampagnes aan te passen die passen bij de voorkeuren van de gebruiker.

Google Adsense, Google AdWords Conversion Tracking en Google Remarketing

Cookies beheren

De meest populaire browsers hebben configuratieopties en beveiligingsfuncties waarmee u de installatie van cookies en/of andere systemen voor het verzamelen van navigatiegegevens op uw apparaat kunt vermijden. U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd, maar dit (afhankelijk van de doeleinden van de cookies) kan, geheel of gedeeltelijk, de normale werking van de website of de toegang tot bepaalde diensten daarvan belemmeren. Het kan bijvoorbeeld bepaalde transacties, bepaalde functies of de toegang verhinderen tot een deel van de inhoud van onze website.

Voor de configuratie van cookies, afhankelijk van de browser waarin u zich bevindt, kunt u de volgende instructies volgen:

Voor Google Chrome: Open Chrome op uw computer. Klik in de rechterbovenhoek op Meer en vervolgens Instellingen. Klik onderaan op Geavanceerd. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Instellingen voor content. Klik op Cookies. Klik bij 'Alle cookies en sitegegevens' op Alles verwijderen. Bevestig door op Alles wissen te klikken.

Voor Firefox: Klik op de menuknop New Fx Menu en daarna op Bibliotheek, gevolgd door Geschiedenis. Klik op Recente geschiedenis wissen…. Stel Te wissen tijdsperiode in op Alles. Klik op de pijl naast Details om de lijst met geschiedenisitems uit te vouwen. Selecteer Cookies en zorg ervoor dat andere items die u wilt behouden niet zijn geselecteerd. Klik op Nu wissen om de cookies te wissen en het venster Recente geschiedenis wissen te sluiten.  

Voor Internet Explorer: klik op de knop Extra, wijs Beveiliging aan en selecteer vervolgens Browsegeschiedenis verwijderen. Schakel het selectievakje Cookies en websitegegevens in en selecteer Verwijderen.

Voor Safari: Open Safari, navigeer naar de menubalk. Open 'Geschiedenis'. Kies voor 'Wis geschiedenis'.

Voor Opera: Open het Menu, klik op Configuratie. Ga verder naar Privacy en beveiliging. Ga door naar de sectie Cookies

U kunt het gebruik van cookies in uw browser weigeren door middel van de bovenstaande instructies of door een afwijzingssysteem in uw webbrowser te installeren.

Gebruik van Hotjar: 

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden dankzij feedback van de gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door deze link te volgen: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

U kunt ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het creëren van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik op onze site en het gebruik van tracking-cookies door Hotjar op andere websites, door het volgen van deze link om u vrijwillig af te melden: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Gebruik van Tawk.to: 

PTO gebruikt de toepassing tawt.to om een online chatservice aan te bieden via de website nl.tools4pro.com. Alle gegevens die de klant / gebruiker via het online chatformulier verstrekt, worden beschermd door Secure Socket Layer met 128 bits en alle gegevens worden op gecodeerde servers van tawk.to bewaard.

Net als de meeste internetproviders verzamelt tawk.to persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot het type internetbrowser, applicaties en servers, zoals browsertype, taalvoorkeur, geografische locatie, website referentie. , evenals de datum en plaats, tijdstip van aanvraag van elke bezoeker. Het doel van tawk.to in het verzamelen van niet-persoonlijke identiteitsinformatie is om beter te begrijpen hoe tawk.to bezoekersservices gebruikt en gebruikers de kans geeft te begrijpen hoe bezoekers hun services gebruiken. Van tijd tot tijd kan tawk.to persoonlijk identificeerbare informatie plaatsen, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn diensten.

tawk.to verzamelt ook potentieel identificeerbare informatie, zoals Internet Protocol (IP) -adressen, voor gebruikers en bezoekers van services.

Verzameling van persoonlijke identificatie-informatie

Sommige bezoekers van de website van tawk.to en gebruikers van tawk.to applicaties kiezen ervoor om te communiceren met tawk.to zodat tawk.to informatie verzamelt om hun persoonlijke identiteit te identificeren. De hoeveelheid en het type informatie dat tawk.to verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. Wij vragen gebruikers van onze applicatie bijvoorbeeld om een e-mailadres op te geven. In elk geval verzamelt tawk.to deze informatie alleen voor zover als nodig of noodzakelijk om het doel van de interactie van de bezoeker met tawk.to te bereiken. Tawk.to openbaart geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan die hieronder beschreven. En bezoekers kunnen nog steeds weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met de waarschuwing dat dit hen kan beletten deel te nemen aan bepaalde activiteiten met betrekking tot de website.

Verzamelde statistieken

Tawk.to kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers op hun websites. Tawk.to geeft echter geen andere persoonlijk identificeerbare informatie vrij dan die hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijke identificatie-informatie.

tawk.to openbaart persoonlijk identificeerbare informatie die mogelijk alleen identificeerbaar is voor die werknemers, onderaannemers en aangesloten organisaties die:

(i) deze informatie moeten kennen om deze namens tawk.to te verwerken of om de services aan te bieden die beschikbaar zijn op de webservices van tawk.to, en (ii) zijn overeengekomen om het niet aan anderen bekend te maken. Enkele van deze werknemers, onderaannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten hun land van herkomst bevinden door het gebruik van tawk.to's webservices, u accepteert de overdracht van dergelijke informatie. Tawk.to zal geen persoonlijk identificeerbare informatie aan iemand verhuren of verkopen. Naast zijn werknemers, onderaannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult tawk.to persoonlijke informative en persoonlijk identificeerbaar waarvan de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van tawk.to, derden of het grote publiek te beschermen. .

Als u een geregistreerde gebruiker van tawk.to bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan tawk.to u soms een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, uw opmerkingen te vragen of eenvoudigweg om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van tawk.to en onze producten. We gebruiken onze verschillende productblogs voornamelijk om dit soort informatie te communiceren. Daarom verwachten we dat dit type e-mail tot een minimum wordt beperkt. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via een ondersteunings-e-mail of via een van onze reactiemechanismen), behouden we ons het recht voor deze te publiceren om uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden. om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen, neemt tawk.to alle redelijke maatregelen om zich te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonlijk identificeerbare informatie.